Kategorier
Juridik

Stöd vid olika åsikter

Som en extra trygghet för föräldrar finns det möjlighet till stöd när man inte är överens om barnens boende eller leverne. Går det så långt som till rättegång så finns det rutiner och stöd.

Det kan vara svårt att vara två föräldrar som ska uppfostra ett barn. Man kan ha olika åsikter om allt som rör barnet, från mat, rutiner, när barnet ska lägga sig och allt annat som ska beslutas. Bor man tillsammans så kan man förhoppningsvis ändå få ihop en fungerande vardag för barnet. Men om man har separerat så kan det bli svårare. Och ännu svårare när båda föräldrarna hittar nya partner som även de har åsikter om livet i familjen. Kanske vill den ena föräldern flytta till annan ort eller byta skola? Alla dessa frågor kan vara svåra att hantera.

Ett flertal åtgärder

Skulle man känna att man behöver hjälp för att reda ut vissa frågor så finns det ett flertal åtgärder som man kan ta till. Först och främst så kan man arrangera samarbetssamtal på socialkontoret. Det är en slags samtal där man kan sitta tillsammans med en socialsekreterare och försöka komma fram till ett gemensamt beslut. Men om det fortfarande inte går så kan man få hjälp att lösa sin vårdnadstvist i Göteborg genom ett ärende i tingsrätten. Det innebär att båda parter får lägga fram sin sak och vad man vill få ett beslut om. Man får varsin advokat till hjälp, och därefter kommer ett beslut från rättens domare.