Kategorier
Stödboende

Stödboende med humanistisk människosyn: En unik väg till stöd och självständighet

För dem som behöver stöd och en hjälpande hand i vardagen finns stödboendet, en plats där individens välmående står i centrum. Med en klientinriktad inställning skapar vi en unik och anpassad väg framåt.

Kian hade aldrig haft det lätt i livet. Hela hans skolgång präglades av inre stridigheter och svåra utmaningar. Han kämpade varje dag för att hålla ihop och orka med. Hemmet var ingen fristad då familjen, omedvetet kanske, ibland förvärrade hans situation istället för att lindra den. Vad han mest av allt behövde var lugn och ro.

Med en dubbel diagnos av ADHD och autism var det svårt för Kian att klara av att driva ett hushåll på egen hand. Dessutom kämpade han dagligen med social ångest, vilket gjorde det nästintill omöjligt för honom att ge sig ut i världen. När det äntligen blev dags för honom att flytta hemifrån, insåg både han och hans familj att han behövde hitta en plats där han kunde få den nödvändiga hjälpen och stödet i sitt vardagsliv.

Trygghet för de boende

Trygghet på stödboende var det som Kian behövde för att bygga upp sitt självförtroende och sin självständighet. Trots de påfrestande relationerna med sin familj, fann han en stor trygghet i deras närhet. Så, han bestämde sig för att stanna i Norrköping, där han hade sina närmaste. Tillsammans fann de ett stödboende i Norrköping som verkade vara perfekt för Kians behov.

På stödboendet i Norrköping fick Kian sin egen dedikerade kontaktperson, samtidigt som det fanns tillgänglig personal dygnet runt om behov uppstod. Han fick ett eget boende, vilket var en viktig del av hans utveckling mot ökad självständighet, men han fick också den hjälp han behövde för att klara sin vardag. Tillsammans med sin kontaktperson började de planera för framtiden och utforska vad Kian ville uppnå.

Stödboendet blev den trygghet och hjälp som Kian behövde för att börja bygga sitt eget liv. Han fick möjlighet att utvecklas, ta ansvar och känna sig självständig, samtidigt som han hade det stöd han behövde för att klara av de utmaningar som hans diagnoser innebar. Stödboendet med dess humanistiska människosyn gav honom den unika chansen att växa och blomstra, och nu ser han ljust på framtiden, full av möjligheter och självförtroende.