Kategorier
Juridik

Nödvändig hjälp vid vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en situation som ingen någonsin önskat vara inblandad i men ändå händer det förstås många. Du ska aldrig vara ensam i denna situation.

När är det dags att starta en vårdnadstvist? Och hur går den till? Vad gör man om utgången inte blir den önskade? Hur påverkas de inblandade? Det är många frågor som behöver svar när detta ämne blir aktuellt. Erfarenheten hos en advokatbyrå är oersättlig när man behöver hjälp och svar på alla funderingar.

De flesta brukar försöka hantera en svår eller omöjlig situation ganska länge. När den andra föräldern ständigt försvårar relationen och umgänget, mår faktiskt inte heller barnen bra. Det är heller inte någon situation som man som vårdnadshavare ska behöva hantera i all oändlighet. Har man skäl för att inleda en tvist ska man också göra det.

En vårdnadstvist kan ta tid

När du tar kontakt med en advokatbyrå kommer du att få ett juridiskt ombud. Detta är den person som kommer att stå vid din sida hela vägen, genom hela processen. Det är bra om du redan innan processen inleds sparat information om den bristande samarbetsvilja motparten visar. Din jurist kan praxis och procedurer och vet vad som fungerar.

Grundprincipen är normalt sett gemensam vårdnad. Är en förälder våldsam, försvårar umgänge, missköter barnen eller aktivt missbrukar är enskild vårdnad för den andra föräldern aktuellt. Omständigheterna är förstås alltid unika men processen följer alltid de formella reglerna på likartat sätt. Ett erfaret och kompetent juridiskt ombud ger alltid fördelar. Fortsätt till denna sida för mer om vårdnadstvister: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Juridik

Hjälp med bodelning

Det är vanligt att det är spänt mellan parterna vid separation. Saker som borde vara enkla är inte det. Då kan det vara skönt att få hjälp med bodelning.

Livet hade varit bra innan den där kvällen när Andreas sagt att han ville göra slut. Anna hade blivit helt tagen på sängen och hade ingen chans att hejda den ilska som blossade upp. Hon hade inte fattat något och kände sig dum. Från att ha varit varandras bästa vänner var de nu det absolut motsatta.

De behövde börja med bodelning. Anna ville inte lämna den insatslägenhet som de bodde i. Andreas hävdade att det var hans lägenhet. Hon påpekade att hon hade betalat annat under alla åren de bott tillsammans. Det var ett dödläge. Kommunikationen fungerar inte alls och Anna insåg att de behövde hjälp av en advokat

Advokat förklarade bodelning

Anna bokade en tid hos en advokat som var specialist på bodelning. Ingen kände sig helt bekväm när de träffades på dennes kontor. Anna var nedstämt medan Andreas verkade säker på sin sak. Advokaten började med att förklara om sambolagen och att det fanns olika scenarion som gjorde att bodelningen kunde skilja sig från gång till gång.

När de gick därifrån var humöret på respektive person omvänt. Andreas var låg eller egentligen sur. Anna var nöjd. Även om det skulle bli bökigt. De hade fått ordning på bohaget. Lägenheten däremot var bådas då den inhandlats för att de skulle bo där tillsammans. Nu var någon tvungen att köpa ut den andre. Eller så sålde de och delade lika.

Kategorier
Juridik

Tryggheten i att veta vad som gäller

Är du en person som vill veta vad som gäller? Känns det tryggare i ditt föräldraskap att vända dig till juridiskt kunnande vid osämja gällande dina barns välmående? För dig finns hjälp att få.

Livet fungerar inte så att du alltid kan få vad du vill och önskar. Och tur är väl det, eftersom det kan hända att du inte ens själv vet vad du vill ha. Den där alldeles för dyra jackan som senare visade sig att du använde en gång. Eller bilen som du bara var tvungen att ha, men som var helt opraktisk och oanvändbar för familjen.

Den gången fick du hjälp att häva köpet enligt ångerrätten. Något du inte ens visste om att du kunde göra. Men nu står du i en helt annan slags sits där du inte heller vet hur du ska göra, eller vad du egentligen vill.

Föräldraskapet som är bäst för barnet

Som förälder vill du ditt barns bästa, men samtidigt har du egna känslor och åsikter gällande barnuppfostran och barnets väl. Ibland kan det vara svårt att veta vad som i själva verket är bäst för barnet och vad du och ditt barn egentligen vill.

Du kanske vill ha ensam vårdnad och boende efter en separation, men är det verkligen det bästa för ditt barn. Eller för dig? Vid den typen av frågor finns det hjälp att få av ett flertal olika rådande och beslutande instanser. Du kanske inte får din vilja igenom men du kommer veta vad som gäller. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com

Kategorier
Juridik

Hjälp ur en svår situation

Aldrig kan man tänka sig hur svårt det kan vara. Den personen man en gång älskat riskerar man istället att gå upp i rätten mot. Nej det var inget man föreställde sig att det skulle vara så svårt.

Det går verkligen inte att förutspå något, vi trodde att det skulle vara vi för evigt. Sen står man där en dag och ser sanningen i vitögat, det kommer inte längre att vara vi. En separation är alltid svår, är det barn inblandade är det ännu svårare. Innan var det ens eget hjärta som behövde läkas, nu är det så mycket mer. Barnen kommer alltid i första hand, och som föräldrar vill man göra det bästa för dem. Vad är det bästa egentligen? Att vi lyckas dela på vårdnaden helt, men de får stå ut med våra bråk eftersom det är helt omöjligt att samarbeta med expartnern? Eller att en av oss har vårdnaden och tar huvudansvaret?

Hjälp med kommunikationen

Det är svårt som det är att vara förälder. Det är en hel del saker man måste tänka på hela tiden. Barnet ska alltid vara i första hand, för att inte prata om samhällets hårda regler. Vad ska de tycka när de hör om det här? Vi börjar med hjälp från familjerätten som socialen erbjuder i varenda kommun. Man får snabbt höra att det inte är ovanligt att man behöver hjälp med att lösa en vårdnadstvist i Stockholm. Skönt att veta att man inte är ensam om att ha dessa problem.

Kategorier
Juridik

Vem ska barnen bo hos vid separation?

När separationen är ett faktum kommer den stora frågan. Var ska barnen bo? Vid en vårdnadstvist kan beslutet dröja då en utredning först måste undersöka alla omständigheter i fallet.

Anders och Ing-Britt hade varit gifta i fem år när Anders träffade en ny kvinna. Eller egentligen när Anders berättade om henne. Då hade de redan dejtat i åtta månader. Det ledde till att Ing-Britt först blev förkrossad och sedan väldigt arg. Han skulle inte tro att han kunde göra så mot henne och sedan tro att barnen skulle bo med honom och Eva, som den nya hette.

Ing-Britt såg rött. Sen kom hämndbegäret. Hon skulle ha ensam vårdnad. Han skulle nog få se.

Beslutet om att ta hjälp

Anders hade dåligt samvete. Försökte göra det bästa för Ing-Britt men hon vägrade prata med honom. Situationen var ohållbar, barnen kom emellan. Han kontaktade en advokatfirma och lämnade in en stämningsansökan. Trots att en utdragen vårdnadstvist var det sista han ville ha. Men han behövde hjälp. Någon som kunde medla utan känslor.

När socialnämndens utredare började ha samtal med, inte bara henne och Anders utan även släktingar, förstod Ing-Britt allvaret. Det handlade inte om henne utan om det som var bäst för barnen. Först då kunde hon sätta sig ner med advokaten och granska saken utan för många känslomässiga avbrott. Tillsammans kom Anders och Ing-Britt fram till beslutet att ha delad vårdnad om barnen.

Nu, lyssnade hon på sina barn som ivrigt berättade för henne om sin nya lillebror. Det hade blivit bra tillslut.

Kategorier
Juridik

Rätt hjälp under vårdnadstvisten

När man står inför en vårdnadstvist står man inför en svår tid. Det är viktigt att man får hjälp av specialister på vårdnadstvister. De för din talan åt dig under den svåra tid du går igenom.

Har ni kommit till ett vägskäl där ni inte alls längre kan komma överens? Tycker ni olika gällande ert barn? Innan ni går till domstol behöver ni ta hjälp av familjerätten, och förhoppningsvis kan ni där komma fram till något som passar er båda. I känsliga tider som dessa kan det vara skönt att ha någon som hjälper en, och en advokat finns där att föra din talan. De finns advokater som är specialiserade inom familjerätten. De kommer stå vid din sida hela vägen och försöka göra det så bra som möjligt för dig. De är specialister på vårdnadstvister och ska förenkla det för dig.

Tillfällen då vårdnaden tas ifrån någon

Varenda fall är unikt och behandlas därefter. Man tar hänsyn till både barnets och vårdnadshavarnas sida. Är man i ett ställe där man på sikt ser att föräldrarna inte alls kommer kunna samarbeta kan det bli att vårdnaden ges till en av dem. Detsamma händer om den ena föräldern har problem med lagen, som till exempel droger, misshandel och andra typer av brott. I de flesta fall försöker man göra det man kan för att barnet ska ha tillgång till båda sina föräldrar. Besluten som tas gällande vårdnadstvisten tas i domstol. För att klara dig igenom denna svåra tid behöver du hjälp av en specialiserad advokat.

Kategorier
Juridik

Stöd vid olika åsikter

Som en extra trygghet för föräldrar finns det möjlighet till stöd när man inte är överens om barnens boende eller leverne. Går det så långt som till rättegång så finns det rutiner och stöd.

Det kan vara svårt att vara två föräldrar som ska uppfostra ett barn. Man kan ha olika åsikter om allt som rör barnet, från mat, rutiner, när barnet ska lägga sig och allt annat som ska beslutas. Bor man tillsammans så kan man förhoppningsvis ändå få ihop en fungerande vardag för barnet. Men om man har separerat så kan det bli svårare. Och ännu svårare när båda föräldrarna hittar nya partner som även de har åsikter om livet i familjen. Kanske vill den ena föräldern flytta till annan ort eller byta skola? Alla dessa frågor kan vara svåra att hantera.

Ett flertal åtgärder

Skulle man känna att man behöver hjälp för att reda ut vissa frågor så finns det ett flertal åtgärder som man kan ta till. Först och främst så kan man arrangera samarbetssamtal på socialkontoret. Det är en slags samtal där man kan sitta tillsammans med en socialsekreterare och försöka komma fram till ett gemensamt beslut. Men om det fortfarande inte går så kan man få hjälp att lösa sin vårdnadstvist i Göteborg genom ett ärende i tingsrätten. Det innebär att båda parter får lägga fram sin sak och vad man vill få ett beslut om. Man får varsin advokat till hjälp, och därefter kommer ett beslut från rättens domare.

Kategorier
Juridik

Underlätta för alla vid ett dödsfall

Om någon närstående avlider så har man en svår tid framför sig där stora känslor kommer att vara inblandade – känslor om kan leda till konflikter mellan de efterlevande. Många av dessa konflikter är också väldigt onödiga och kan handla om rent triviala saker som vilken typ av blommor som ska väljas, hur en gravsten ska se ut eller till och med hur klädseln på begravningen ska se ut. Onödiga detaljer som kommer sig av att det alltid är svårt att veta hur man reagerar då någon närstående lämnar jordelivet.

Det finns liksom inga rätt eller fel, för en person kan valet av blommor till en begravning plötsligt bli det mest väsentliga att lösa och där personen i fråga inte viker en tum från sin åsikt – något som alltså leder till dessa små och onödiga konflikter. Vi talar alltså inte här om de konflikter och bråk som ofta kan följa med ett dödsfall där man ser att släktingar – nära och avlägsna – börjar bråka om arvegodset och som ju är det som man i största grad kopplar till vanliga bråk efter ett dödsfall. De bråk vi menar är sådana som egentligen inte borde förekomma men som inträffar då folk har svårt att veta hur man ska hantera ett dödsfall och en efterföljande process dit vi alltså räknar en begravning. Finns det då något som kan underlätta och hjälpa till här?

Ja, det självklara svaret är att man tar hjälp av en begravningsbyrå som sköter om allting. Man kontaktar således en begravningsbyrå som i sin tur sköter det praktiska kring en begravning; blommor, val av kista- och gravsten, nekrologen till tidningen och inbjudningskort till berörda parter att delta vid tjänsten. En begravningsbyrå är även ofta flexibla och sköter inte allt på egen hand utan öppnar alltid för en dialog. Med detta menas att du som anhörig hela tiden har önskemål om hur du och de övriga vill att begravningen ska se ut och att denna begravningsbyrå sköter det praktiska och ser till att allting sker efter era anvisningar. Antingen det eller att man låter en begravningsbyrå sköta allting enligt ett standardprogram; något som också brukar bli väldigt fint och vackert.

Kom överens utan en begravningsbyrå

Vill man inte koppla in en begravningsbyrå så kan man sköta allting på egen han, men här gäller det alltså att man också inom familjen låter alla komma till tals och framföra sina önskemål. Man måste enas och vara beredd att gå halva vägen var – någon väljer musik, någon väljer gravsten och någon sköter om minnestexten.

Här ska man således acceptera att alla har olika minnen och att alla dessa är lika mycket värda; man ska faktiskt också komma ihåg vad det hela handlar om – nämligen att skänka ett värdigt avslut till en närstående vän eller familjemedlem. Det handlar alltså inte om någon personlig prestige att få sin vilja igenom; en begravningen ska alltid genomföras för att hedra en närstående.