Kategorier
Juridik

Arvstvist – ett ämne för jurister

Efter ett dödsfall ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas rättvist och enligt gällande lagregler. För att undvika arvstvist kan en erfaren jurist anlitas.

Media rapporterar gärna om vad en avliden och känd person efterlämnar. Ibland är det svårt att veta varför allmänheten bör bli upplysta om detta. Det borde vara de närmast sörjandes ensak. Speciellt intressant verkar det vara om en arvstvist uppstår efter att en känd person avlidit och inte minst om arvstvisten innehåller pikanta detaljer som anses oundgängliga för allmänheten.

Men varför uppkommer en arvstvist? Främsta skälet är nog att våra medborgare i allmänhet har dåliga kunskaper om vad som gäller. Och en förklaring är sannolikt att familjeförhållanden i dagens samhälle kan vara komplicerade. Vilka regler gäller i ett samboförhållande och vilken rätt har särkullbarn? Men det finns ingen anledning till att bråka om ett arv. Det finns lagregler som kan berätta!

Arvstvist och bouppteckning

Enligt visan tar vi inget med oss när vi dör, men inte sällan kan en person lämna efter sig en viss kvarlåtenskap. Den ska förtecknas och därefter fördelas mellan dödsbodelägare. Tillgångar och skulder på banken är naturligtvis enkla att värdera, men vad gäller om en avlidens fastigheter och lösören? Och vad händer om dödsbodelägare blir oeniga om hur den avlidnes tillhörigheter ska fördelas?

Det finns jurister med erfarenhet av arvstvist. Vid en arvstvist kan det vara en stor fördel om ett testamente har upprättats av den avlidne. Den avlidne kan testamentera bort delar av sin förmögenhet men barnen har alltid rätt till minst hälften av kvarlåtenskapen. Den avlidne kan ha upprättat sitt testamente på egen hand men för att det ska gälla och vara korrekt utformat är det tillrådligt att konsultera en jurist. Och naturligtvis ska testamentet vara underskrivet. Om den avlidne efterlämnar en sambo, är det speciellt viktigt att båda undertecknat. 

Kategorier
Juridik

Många föräldrar oroar sig för våldtäkt

Att vara förälder till ett barn kan vara förknippat med stor oro. Rädsla för sjukdomar, mobbning och i värsta fall även för något så fruktansvärt som våldtäkt.

Nästan alla föräldrar känner någon typ av oro för sina barn. Detta är helt naturligt, ja till och med nästan livsviktigt. Oron hindrar föräldrarna från att ta för lättvindigt på sitt föräldraskap och är ett led i att skydda sin avkomma från allt ont i världen. Utan oro hade många barn fått springa vind för våg och garanterat varit med om många hemska saker.

Ofta handlar föräldraoron om mindre saker. Om att deras barn ska bli utsatt i skolan, ha svårt att lära sig nya saker, skaffa vänner eller ramla och slå sig. I takt med att barnet växer förändras ofta föräldrarnas oro. Föräldrar till tonåringar är ofta oroade för andra, tyngre, saker som festande, droger och i värsta fall risken för våldtäkt.

Därför finns det en stark oro för våldtäkt

Speciellt föräldrar till unga tjejer kan tänka extra ofta på våldtäkt. Kanske är man nervös för att ens barn ska gå hem själv sent på natten och råka ut för någon man som vill henne illa. Eller så skräms man av tanken att hon ska bli för full och utnyttjas sexuellt av någon som egentligen är hennes vän. Oavsett vilket är tanken på våldtäkt ofta mycket skrämmande.

Dessvärre finns det inte speciellt mycket man som förälder kan göra för att skydda sitt barn från just våldtäkt. Självklart kan det vara till hjälp att ha en öppen kommunikation med sitt barn och vara noggrann med att hämta barnet istället för att det ska gå hem sent på kvällen genom skumma områden. Allra viktigast är att lära sitt barn att ingen har rätt att utnyttja någons kropp mot personens vilja.

För att kunna få mer information besök hemsida: våldtäkt.com

Kategorier
Juridik

Juridisk vägledning inom familjerätt i Stockholm

Inom det juridiska landskapet sticker familjerätten ut som ett av de mest utmanande områdena. Detta beror på dess komplexa natur, där jurister och advokater ofta hanterar fall där klienterna är i konflikt med sina egna familjemedlemmar. I Stockholm är familjerätt särskilt relevant, med en stor och varierad befolkning som kan möta en rad olika familjerättsliga problem.

Familjerätt i Stockholm spänner över flera olika områden, från skilsmässor till vårdnadstvister och arvsfrågor. En jurist eller advokat inom familjerätten måste inte bara vara juridiskt skicklig, utan även hantera de starka känslor som dessa ärenden ofta väcker. Det är en balansgång mellan att vara en stödjande rådgivare och en kompetent juridisk företrädare för sin klient.

Vårdnadstvister – en växande utmaning

Vårdnadstvister utgör en betydande del av familjerätten i Stockholm. Denna typ av tvister har tyvärr blivit allt vanligare. Skälen till en vårdnadstvist kan variera från bekymmer om barnets välfärd till mer komplicerade situationer som hämnd och svartsjuka. Vårdnadstvister är särskilt svåra då de inte bara påverkar föräldrarna utan framför allt barnen.

Om du befinner dig i en vårdnadstvist i Stockholm är det klokt att så tidigt som möjligt söka juridisk rådgivning från en advokat specialiserad på just dessa frågor. Inte bara ökar detta dina chanser att nå ett gynnsamt utfall, men det ger också värdefullt stöd under en emotionellt påfrestande period.

Medling och samarbete

En viktig aspekt av familjerätt i Stockholm, och Sverige i allmänhet, är möjligheten till medling. Varje kommun är skyldig att erbjuda samarbetssamtal, en tjänst som syftar till att underlätta dialog mellan parterna. Dessa samtal kan vara en väg till alternativa lösningar för boende och andra viktiga frågor. Medling kan ofta leda till positiva resultat och även här kan en erfaren advokat inom familjerätt vara till stor hjälp för sin klient.

Det är viktigt att förstå att vissa vårdnadstvister är oundvikliga medan andra kan lösas genom bättre kommunikation och professionell hjälp. Oavsett situationens natur är det alltid rekommenderat att söka juridisk rådgivning vid inledandet av en vårdnadstvist. Att navigera i familjerättens komplicerade vatten kräver en erfaren och kunnig guide, särskilt i en storstad som Stockholm.

Kategorier
Juridik

Navigera genom LVU-processen med en kompetent advokat

Att stå inför en situation där ditt barn omhändertas av socialtjänsten är en av de mest utmanande upplevelserna en förälder kan gå igenom. I dessa stunder kan det vara avgörande att få professionell rådgivning och stöd från en advokat som är specialiserad på frågor relaterade till LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna artikel ger en översikt över hur en LVU-advokat kan assistera och stötta dig genom denna komplexa juridiska process.

När socialtjänsten initierar en utredning och finner att det finns skäl för tvångsvård enligt LVU, inleds en juridisk process som är strikt reglerad. Detta innebär att socialnämnden lämnar in en ansökan till Förvaltningsrätten om tvångsvård av barnet. I akuta fall kan ett omedelbart omhändertagande äga rum, där barnet placeras i jourhem eller HVB-hem.

Advokatens roll i Förvaltningsrätten

Din LVU-advokat blir en central figur i processen när ärendet når Förvaltningsrätten. Det är här förhandlingar sker och alla inblandade parter får möjlighet att presentera sina synpunkter. Advokaten kommer att vara väl förberedd, ha noggrant gått igenom alla relevanta handlingar och vara insatt i ditt ärende. Genom att argumentera för din ståndpunkt och ifrågasätta eventuella brister i socialtjänstens utredning, fungerar advokaten som din röst i rätten.

Barnets rätt till egen representation

En viktig aspekt i LVU är att barnet också har rätt till egen juridisk representation. Det innebär att barnet tilldelas en separat advokat, som ser till att barnets bästa och behov prioriteras. Denna advokat kan ha en annan syn på situationen än föräldern, särskilt i fall som involverar misshandel, bristande omsorg eller föräldrars missbruk och psykiska problem. Att säkerställa att barnets röst hörs och beaktas är en avgörande del av processen.

Att navigera i LVU-processen är komplext och utmanande, särskilt under en period som kan vara emotionellt dränerande. Med hjälp av en erfaren LVU-advokat kan du dock försäkra dig om att dina rättigheter som förälder försvaras på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att komma ihåg att barnets välfärd alltid står i fokus, och en kvalificerad advokat kan vara avgörande för att navigera genom denna känsliga process.

För att kunna få mer information besök hemsida: lvuadvokat.se

Kategorier
Juridik

Nödvändig hjälp vid vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en situation som ingen någonsin önskat vara inblandad i men ändå händer det förstås många. Du ska aldrig vara ensam i denna situation.

När är det dags att starta en vårdnadstvist? Och hur går den till? Vad gör man om utgången inte blir den önskade? Hur påverkas de inblandade? Det är många frågor som behöver svar när detta ämne blir aktuellt. Erfarenheten hos en advokatbyrå är oersättlig när man behöver hjälp och svar på alla funderingar.

De flesta brukar försöka hantera en svår eller omöjlig situation ganska länge. När den andra föräldern ständigt försvårar relationen och umgänget, mår faktiskt inte heller barnen bra. Det är heller inte någon situation som man som vårdnadshavare ska behöva hantera i all oändlighet. Har man skäl för att inleda en tvist ska man också göra det.

En vårdnadstvist kan ta tid

När du tar kontakt med en advokatbyrå kommer du att få ett juridiskt ombud. Detta är den person som kommer att stå vid din sida hela vägen, genom hela processen. Det är bra om du redan innan processen inleds sparat information om den bristande samarbetsvilja motparten visar. Din jurist kan praxis och procedurer och vet vad som fungerar.

Grundprincipen är normalt sett gemensam vårdnad. Är en förälder våldsam, försvårar umgänge, missköter barnen eller aktivt missbrukar är enskild vårdnad för den andra föräldern aktuellt. Omständigheterna är förstås alltid unika men processen följer alltid de formella reglerna på likartat sätt. Ett erfaret och kompetent juridiskt ombud ger alltid fördelar. Fortsätt till denna sida för mer om vårdnadstvister: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Juridik

Hjälp med bodelning

Det är vanligt att det är spänt mellan parterna vid separation. Saker som borde vara enkla är inte det. Då kan det vara skönt att få hjälp med bodelning.

Livet hade varit bra innan den där kvällen när Andreas sagt att han ville göra slut. Anna hade blivit helt tagen på sängen och hade ingen chans att hejda den ilska som blossade upp. Hon hade inte fattat något och kände sig dum. Från att ha varit varandras bästa vänner var de nu det absolut motsatta.

De behövde börja med bodelning. Anna ville inte lämna den insatslägenhet som de bodde i. Andreas hävdade att det var hans lägenhet. Hon påpekade att hon hade betalat annat under alla åren de bott tillsammans. Det var ett dödläge. Kommunikationen fungerar inte alls och Anna insåg att de behövde hjälp av en advokat

Advokat förklarade bodelning

Anna bokade en tid hos en advokat som var specialist på bodelning. Ingen kände sig helt bekväm när de träffades på dennes kontor. Anna var nedstämt medan Andreas verkade säker på sin sak. Advokaten började med att förklara om sambolagen och att det fanns olika scenarion som gjorde att bodelningen kunde skilja sig från gång till gång.

När de gick därifrån var humöret på respektive person omvänt. Andreas var låg eller egentligen sur. Anna var nöjd. Även om det skulle bli bökigt. De hade fått ordning på bohaget. Lägenheten däremot var bådas då den inhandlats för att de skulle bo där tillsammans. Nu var någon tvungen att köpa ut den andre. Eller så sålde de och delade lika.

Kategorier
Juridik

Tryggheten i att veta vad som gäller

Är du en person som vill veta vad som gäller? Känns det tryggare i ditt föräldraskap att vända dig till juridiskt kunnande vid osämja gällande dina barns välmående? För dig finns hjälp att få.

Livet fungerar inte så att du alltid kan få vad du vill och önskar. Och tur är väl det, eftersom det kan hända att du inte ens själv vet vad du vill ha. Den där alldeles för dyra jackan som senare visade sig att du använde en gång. Eller bilen som du bara var tvungen att ha, men som var helt opraktisk och oanvändbar för familjen.

Den gången fick du hjälp att häva köpet enligt ångerrätten. Något du inte ens visste om att du kunde göra. Men nu står du i en helt annan slags sits där du inte heller vet hur du ska göra, eller vad du egentligen vill.

Föräldraskapet som är bäst för barnet

Som förälder vill du ditt barns bästa, men samtidigt har du egna känslor och åsikter gällande barnuppfostran och barnets väl. Ibland kan det vara svårt att veta vad som i själva verket är bäst för barnet och vad du och ditt barn egentligen vill.

Du kanske vill ha ensam vårdnad och boende efter en separation, men är det verkligen det bästa för ditt barn. Eller för dig? Vid den typen av frågor finns det hjälp att få av ett flertal olika rådande och beslutande instanser. Du kanske inte får din vilja igenom men du kommer veta vad som gäller. Läs mer om familjerätt på denna webbsida: familjerättstockholm.com

Kategorier
Juridik

Hjälp ur en svår situation

Aldrig kan man tänka sig hur svårt det kan vara. Den personen man en gång älskat riskerar man istället att gå upp i rätten mot. Nej det var inget man föreställde sig att det skulle vara så svårt.

Det går verkligen inte att förutspå något, vi trodde att det skulle vara vi för evigt. Sen står man där en dag och ser sanningen i vitögat, det kommer inte längre att vara vi. En separation är alltid svår, är det barn inblandade är det ännu svårare. Innan var det ens eget hjärta som behövde läkas, nu är det så mycket mer. Barnen kommer alltid i första hand, och som föräldrar vill man göra det bästa för dem. Vad är det bästa egentligen? Att vi lyckas dela på vårdnaden helt, men de får stå ut med våra bråk eftersom det är helt omöjligt att samarbeta med expartnern? Eller att en av oss har vårdnaden och tar huvudansvaret?

Hjälp med kommunikationen

Det är svårt som det är att vara förälder. Det är en hel del saker man måste tänka på hela tiden. Barnet ska alltid vara i första hand, för att inte prata om samhällets hårda regler. Vad ska de tycka när de hör om det här? Vi börjar med hjälp från familjerätten som socialen erbjuder i varenda kommun. Man får snabbt höra att det inte är ovanligt att man behöver hjälp med att lösa en vårdnadstvist i Stockholm. Skönt att veta att man inte är ensam om att ha dessa problem.

Kategorier
Juridik

Vem ska barnen bo hos vid separation?

När separationen är ett faktum kommer den stora frågan. Var ska barnen bo? Vid en vårdnadstvist kan beslutet dröja då en utredning först måste undersöka alla omständigheter i fallet.

Anders och Ing-Britt hade varit gifta i fem år när Anders träffade en ny kvinna. Eller egentligen när Anders berättade om henne. Då hade de redan dejtat i åtta månader. Det ledde till att Ing-Britt först blev förkrossad och sedan väldigt arg. Han skulle inte tro att han kunde göra så mot henne och sedan tro att barnen skulle bo med honom och Eva, som den nya hette.

Ing-Britt såg rött. Sen kom hämndbegäret. Hon skulle ha ensam vårdnad. Han skulle nog få se.

Beslutet om att ta hjälp

Anders hade dåligt samvete. Försökte göra det bästa för Ing-Britt men hon vägrade prata med honom. Situationen var ohållbar, barnen kom emellan. Han kontaktade en advokatfirma och lämnade in en stämningsansökan. Trots att en utdragen vårdnadstvist var det sista han ville ha. Men han behövde hjälp. Någon som kunde medla utan känslor.

När socialnämndens utredare började ha samtal med, inte bara henne och Anders utan även släktingar, förstod Ing-Britt allvaret. Det handlade inte om henne utan om det som var bäst för barnen. Först då kunde hon sätta sig ner med advokaten och granska saken utan för många känslomässiga avbrott. Tillsammans kom Anders och Ing-Britt fram till beslutet att ha delad vårdnad om barnen.

Nu, lyssnade hon på sina barn som ivrigt berättade för henne om sin nya lillebror. Det hade blivit bra tillslut.

Kategorier
Juridik

Rätt hjälp under vårdnadstvisten

När man står inför en vårdnadstvist står man inför en svår tid. Det är viktigt att man får hjälp av specialister på vårdnadstvister. De för din talan åt dig under den svåra tid du går igenom.

Har ni kommit till ett vägskäl där ni inte alls längre kan komma överens? Tycker ni olika gällande ert barn? Innan ni går till domstol behöver ni ta hjälp av familjerätten, och förhoppningsvis kan ni där komma fram till något som passar er båda. I känsliga tider som dessa kan det vara skönt att ha någon som hjälper en, och en advokat finns där att föra din talan. De finns advokater som är specialiserade inom familjerätten. De kommer stå vid din sida hela vägen och försöka göra det så bra som möjligt för dig. De är specialister på vårdnadstvister och ska förenkla det för dig.

Tillfällen då vårdnaden tas ifrån någon

Varenda fall är unikt och behandlas därefter. Man tar hänsyn till både barnets och vårdnadshavarnas sida. Är man i ett ställe där man på sikt ser att föräldrarna inte alls kommer kunna samarbeta kan det bli att vårdnaden ges till en av dem. Detsamma händer om den ena föräldern har problem med lagen, som till exempel droger, misshandel och andra typer av brott. I de flesta fall försöker man göra det man kan för att barnet ska ha tillgång till båda sina föräldrar. Besluten som tas gällande vårdnadstvisten tas i domstol. För att klara dig igenom denna svåra tid behöver du hjälp av en specialiserad advokat.