Kategorier
Juridik

Rätt hjälp under vårdnadstvisten

När man står inför en vårdnadstvist står man inför en svår tid. Det är viktigt att man får hjälp av specialister på vårdnadstvister. De för din talan åt dig under den svåra tid du går igenom.

Har ni kommit till ett vägskäl där ni inte alls längre kan komma överens? Tycker ni olika gällande ert barn? Innan ni går till domstol behöver ni ta hjälp av familjerätten, och förhoppningsvis kan ni där komma fram till något som passar er båda. I känsliga tider som dessa kan det vara skönt att ha någon som hjälper en, och en advokat finns där att föra din talan. De finns advokater som är specialiserade inom familjerätten. De kommer stå vid din sida hela vägen och försöka göra det så bra som möjligt för dig. De är specialister på vårdnadstvister och ska förenkla det för dig.

Tillfällen då vårdnaden tas ifrån någon

Varenda fall är unikt och behandlas därefter. Man tar hänsyn till både barnets och vårdnadshavarnas sida. Är man i ett ställe där man på sikt ser att föräldrarna inte alls kommer kunna samarbeta kan det bli att vårdnaden ges till en av dem. Detsamma händer om den ena föräldern har problem med lagen, som till exempel droger, misshandel och andra typer av brott. I de flesta fall försöker man göra det man kan för att barnet ska ha tillgång till båda sina föräldrar. Besluten som tas gällande vårdnadstvisten tas i domstol. För att klara dig igenom denna svåra tid behöver du hjälp av en specialiserad advokat.

Kategorier
Juridik

Stöd vid olika åsikter

Som en extra trygghet för föräldrar finns det möjlighet till stöd när man inte är överens om barnens boende eller leverne. Går det så långt som till rättegång så finns det rutiner och stöd.

Det kan vara svårt att vara två föräldrar som ska uppfostra ett barn. Man kan ha olika åsikter om allt som rör barnet, från mat, rutiner, när barnet ska lägga sig och allt annat som ska beslutas. Bor man tillsammans så kan man förhoppningsvis ändå få ihop en fungerande vardag för barnet. Men om man har separerat så kan det bli svårare. Och ännu svårare när båda föräldrarna hittar nya partner som även de har åsikter om livet i familjen. Kanske vill den ena föräldern flytta till annan ort eller byta skola? Alla dessa frågor kan vara svåra att hantera.

Ett flertal åtgärder

Skulle man känna att man behöver hjälp för att reda ut vissa frågor så finns det ett flertal åtgärder som man kan ta till. Först och främst så kan man arrangera samarbetssamtal på socialkontoret. Det är en slags samtal där man kan sitta tillsammans med en socialsekreterare och försöka komma fram till ett gemensamt beslut. Men om det fortfarande inte går så kan man få hjälp att lösa sin vårdnadstvist i Göteborg genom ett ärende i tingsrätten. Det innebär att båda parter får lägga fram sin sak och vad man vill få ett beslut om. Man får varsin advokat till hjälp, och därefter kommer ett beslut från rättens domare.

Kategorier
Juridik

Underlätta för alla vid ett dödsfall

Om någon närstående avlider så har man en svår tid framför sig där stora känslor kommer att vara inblandade – känslor om kan leda till konflikter mellan de efterlevande. Många av dessa konflikter är också väldigt onödiga och kan handla om rent triviala saker som vilken typ av blommor som ska väljas, hur en gravsten ska se ut eller till och med hur klädseln på begravningen ska se ut. Onödiga detaljer som kommer sig av att det alltid är svårt att veta hur man reagerar då någon närstående lämnar jordelivet.

Det finns liksom inga rätt eller fel, för en person kan valet av blommor till en begravning plötsligt bli det mest väsentliga att lösa och där personen i fråga inte viker en tum från sin åsikt – något som alltså leder till dessa små och onödiga konflikter. Vi talar alltså inte här om de konflikter och bråk som ofta kan följa med ett dödsfall där man ser att släktingar – nära och avlägsna – börjar bråka om arvegodset och som ju är det som man i största grad kopplar till vanliga bråk efter ett dödsfall. De bråk vi menar är sådana som egentligen inte borde förekomma men som inträffar då folk har svårt att veta hur man ska hantera ett dödsfall och en efterföljande process dit vi alltså räknar en begravning. Finns det då något som kan underlätta och hjälpa till här?

Ja, det självklara svaret är att man tar hjälp av en begravningsbyrå som sköter om allting. Man kontaktar således en begravningsbyrå som i sin tur sköter det praktiska kring en begravning; blommor, val av kista- och gravsten, nekrologen till tidningen och inbjudningskort till berörda parter att delta vid tjänsten. En begravningsbyrå är även ofta flexibla och sköter inte allt på egen hand utan öppnar alltid för en dialog. Med detta menas att du som anhörig hela tiden har önskemål om hur du och de övriga vill att begravningen ska se ut och att denna begravningsbyrå sköter det praktiska och ser till att allting sker efter era anvisningar. Antingen det eller att man låter en begravningsbyrå sköta allting enligt ett standardprogram; något som också brukar bli väldigt fint och vackert.

Kom överens utan en begravningsbyrå

Vill man inte koppla in en begravningsbyrå så kan man sköta allting på egen han, men här gäller det alltså att man också inom familjen låter alla komma till tals och framföra sina önskemål. Man måste enas och vara beredd att gå halva vägen var – någon väljer musik, någon väljer gravsten och någon sköter om minnestexten.

Här ska man således acceptera att alla har olika minnen och att alla dessa är lika mycket värda; man ska faktiskt också komma ihåg vad det hela handlar om – nämligen att skänka ett värdigt avslut till en närstående vän eller familjemedlem. Det handlar alltså inte om någon personlig prestige att få sin vilja igenom; en begravningen ska alltid genomföras för att hedra en närstående.