Kategorier
Juridik

Arvstvist – ett ämne för jurister

Efter ett dödsfall ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas rättvist och enligt gällande lagregler. För att undvika arvstvist kan en erfaren jurist anlitas.

Media rapporterar gärna om vad en avliden och känd person efterlämnar. Ibland är det svårt att veta varför allmänheten bör bli upplysta om detta. Det borde vara de närmast sörjandes ensak. Speciellt intressant verkar det vara om en arvstvist uppstår efter att en känd person avlidit och inte minst om arvstvisten innehåller pikanta detaljer som anses oundgängliga för allmänheten.

Men varför uppkommer en arvstvist? Främsta skälet är nog att våra medborgare i allmänhet har dåliga kunskaper om vad som gäller. Och en förklaring är sannolikt att familjeförhållanden i dagens samhälle kan vara komplicerade. Vilka regler gäller i ett samboförhållande och vilken rätt har särkullbarn? Men det finns ingen anledning till att bråka om ett arv. Det finns lagregler som kan berätta!

Arvstvist och bouppteckning

Enligt visan tar vi inget med oss när vi dör, men inte sällan kan en person lämna efter sig en viss kvarlåtenskap. Den ska förtecknas och därefter fördelas mellan dödsbodelägare. Tillgångar och skulder på banken är naturligtvis enkla att värdera, men vad gäller om en avlidens fastigheter och lösören? Och vad händer om dödsbodelägare blir oeniga om hur den avlidnes tillhörigheter ska fördelas?

Det finns jurister med erfarenhet av arvstvist. Vid en arvstvist kan det vara en stor fördel om ett testamente har upprättats av den avlidne. Den avlidne kan testamentera bort delar av sin förmögenhet men barnen har alltid rätt till minst hälften av kvarlåtenskapen. Den avlidne kan ha upprättat sitt testamente på egen hand men för att det ska gälla och vara korrekt utformat är det tillrådligt att konsultera en jurist. Och naturligtvis ska testamentet vara underskrivet. Om den avlidne efterlämnar en sambo, är det speciellt viktigt att båda undertecknat.