Kategorier
Juridik

Underlätta för alla vid ett dödsfall

Om någon närstående avlider så har man en svår tid framför sig där stora känslor kommer att vara inblandade – känslor om kan leda till konflikter mellan de efterlevande. Många av dessa konflikter är också väldigt onödiga och kan handla om rent triviala saker som vilken typ av blommor som ska väljas, hur en gravsten ska se ut eller till och med hur klädseln på begravningen ska se ut. Onödiga detaljer som kommer sig av att det alltid är svårt att veta hur man reagerar då någon närstående lämnar jordelivet.

Det finns liksom inga rätt eller fel, för en person kan valet av blommor till en begravning plötsligt bli det mest väsentliga att lösa och där personen i fråga inte viker en tum från sin åsikt – något som alltså leder till dessa små och onödiga konflikter. Vi talar alltså inte här om de konflikter och bråk som ofta kan följa med ett dödsfall där man ser att släktingar – nära och avlägsna – börjar bråka om arvegodset och som ju är det som man i största grad kopplar till vanliga bråk efter ett dödsfall. De bråk vi menar är sådana som egentligen inte borde förekomma men som inträffar då folk har svårt att veta hur man ska hantera ett dödsfall och en efterföljande process dit vi alltså räknar en begravning. Finns det då något som kan underlätta och hjälpa till här?

Ja, det självklara svaret är att man tar hjälp av en begravningsbyrå som sköter om allting. Man kontaktar således en begravningsbyrå som i sin tur sköter det praktiska kring en begravning; blommor, val av kista- och gravsten, nekrologen till tidningen och inbjudningskort till berörda parter att delta vid tjänsten. En begravningsbyrå är även ofta flexibla och sköter inte allt på egen hand utan öppnar alltid för en dialog. Med detta menas att du som anhörig hela tiden har önskemål om hur du och de övriga vill att begravningen ska se ut och att denna begravningsbyrå sköter det praktiska och ser till att allting sker efter era anvisningar. Antingen det eller att man låter en begravningsbyrå sköta allting enligt ett standardprogram; något som också brukar bli väldigt fint och vackert.

Kom överens utan en begravningsbyrå

Vill man inte koppla in en begravningsbyrå så kan man sköta allting på egen han, men här gäller det alltså att man också inom familjen låter alla komma till tals och framföra sina önskemål. Man måste enas och vara beredd att gå halva vägen var – någon väljer musik, någon väljer gravsten och någon sköter om minnestexten.

Här ska man således acceptera att alla har olika minnen och att alla dessa är lika mycket värda; man ska faktiskt också komma ihåg vad det hela handlar om – nämligen att skänka ett värdigt avslut till en närstående vän eller familjemedlem. Det handlar alltså inte om någon personlig prestige att få sin vilja igenom; en begravningen ska alltid genomföras för att hedra en närstående.