Kategorier
Fertilitet-behandling

IVF-behandling Stockholm – vägen mot ett eget barn 

Drömmer du om att få egna barn? Denna längtan kan drabba alla. Det finns emellertid inga garantier på att man får egna barn. Dels så kan det handla om ofrivillig barnlöshet som en följd av fysiologiska eller medicinska skäl där man som heterosexuellt par under ett år försökt att skaffa barn – men inte har lyckats.

 Dels så kan det handla om mer uppenbara skäl. Man kanske lever ensam och inte har en partner som kan befrukta – eller också kanske man lever ihop med en annan kvinna. Drömmen om barn kan vara stark, oavsett hur en relation ser ut och oavsett om man lever i tvåsamhet eller som ensam.

 Det finns emellertid en gemensam lösning och ett gemensamt alternativ oavsett hur de bakomliggande skälen ser ut. 

En IVF-behandling i Stockholm ger goda möjligheter 

En IVF-behandling i Stockholm kan ta dig ett steg närmare ett eget barn. En IVF i Stockholm innebär att man – och här utgår vi från ett heterosexuellt par – undersöks och utvärderas på en fertilitetsklinik. 

Därefter så sker en stimulering av kvinnans äggstockar i syfte att få dessa att producera fler ägg. Produktionen av ägg övervakas med ultraljud och med hjälp av blodprover. Nästa steg är att samla in de ägg som producerats: detta sker via en tunn, tunn nål och via ledning från ultraljud. 

I följande steg sker sedan en konstgjord befruktning – äggen och de insamlade spermierna placeras tillsammans i en petriskål, eller också injiceras sperma direkt i varje ägg. Övervakning av embryoutveckling sker till en början i laboratoriet och därefter så förs äggen tillbaka till livmodern där det, förhoppningsvis, leder till en graviditet och slutligen en födsel. 

Processen ovan är givetvis förenklad, med den ger ändå en bra bild av hur en IVF-behandling i Stockholm ser ut. Drömmer du om ett barn? I så fall bör du – eller ni – undersöka möjligheterna för en IVF-behandling i Stockholm.